Nhờ Tải Báo

  1. Nếu bạn nào ở Việt Nam cần tải báo khoa học, có thể liên lạc với mình để mình tải giúp.
  2. Điền tên, email và tên bài báo vào form liên lạc ở dưới. Mình sẽ gửi lại báo theo email đã nhập. (Vì vậy nếu nhập sai thì không thể lấy được)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s