Chèn icon vào trước tiêu đề bài viết theo các nhãn tương ứng


Chèn icon vào trước tiêu đề bài viết theo các nhãn tương ứng

Untitled

Giới thiệu: Thủ thuật chèn hình ảnh (icon) vào trước tiêu đề bài viết theo nhãn. Ví dụ như nhãn thể thao thì hình trái banh, nhãn hỏi đáp thì hình dấu hỏi, nhãn đọc truyện thì hình quyển sách,… Tùy theo bạn xếp hình gì cho nhãn thôi.

CÁCH THỰC HIỆN 

1. Đăng nhập Blogger Dashboard (Bảng điều khiển) 
2. Chọn: Design (Thiết kế) > Edit HTML (Chỉnh sữa HTML) 
3. Đánh dấu chọn ô: Expand Widget Templates (Mở rộng mẫu tiện ích) 

4. Chèn script 

Bước 1: Tìm dòng ]]></b:skin>

– Thêm vào trước nó đoạn code CSS sau:

/* Chèn icon vào trước tiêu đề bài viết theo các nhãn tương ứng (1)*/
.post-icon img {
float:left;
margin-right:8px;
}

Bước 2: Tiếp tục tìm đến đoạn code có dạng sau:

<b:if cond='data:post.title'>
<h3 class='post-title entry-title'>
<b:if cond='data:post.link'>
<a expr:href='data:post.link'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<b:if cond='data:post.url'>
<a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</b:if>
</h3>
</b:if>

Bước 3: Trong khối code đó tìm dòng <h3 class=’post-title entry-title’>

– Thêm vào sau nó đoạn code sau:

<!-- Chèn icon vào trước tiêu đề bài viết theo các nhãn tương ứng (2)-->
<!-- Chèn icon vào trước tiêu đề bài viết theo các nhãn tương ứng (2)-->
...

LINK_HÌNH // Link hình của nhãn.
Tên_Label // Tên nhãn của bạn muốn chèn hình.

Bước 4: Save template. (Lưu mẫu)
Xem thêm tại đây: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2076

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s