Thêm facebook comment vào blogger, blogspot


Bước 2: Ấn tổ hợp phím Ctrl F, tìm </head>

Có thể bạn nên xem: Thêm comment app facebook cho blogspot

Chèn đoạn code dưới đây vào trước thẻ “</head>“.

<script type=’text/javascript’>
//<![CDATA[
var purl= location.href;
var fb_href = purl.substring(0,purl.indexOf(“.html”)+5);
var fbcm ='<div class=”fb-comments” data-href=”‘+fb_href+'” data-num-posts=”8″ data-width=”766″></div>’;
//]]>
</script>

 

Tích hợp facebook comment vào blogspot


Lưu ý: Các bạn có thể thay tùy ý các thông số dưới đây

  • data-num-posts=”8″: Số bình luận được phép hiển thị, nếu nhiều hơn thì tự động gộp lại.
  • data-width=”766px”: Chiều rộng của khung bình luận Facebook.


Bước 3: Ấn tổ hợp phím Ctrl F, tìm </body>

Chèn đoạn code bên dưới và trước thẻ “</body>”.

<div id=’fb-root’/> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/vi_VN/all.js#xfbml=1”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));</script>

 

Thêm chat facebook cho blogspot

 

Chèn khung comment facebook vào nơi bạn muốn hiển thị trong blog

Bước 4: Copy đoạn code bên dưới

<b:if cond=’data:blog.pageType == “item”‘> <script type=’text/javascript’> document.write(fbcm); </script> </b:if>

Thông thường ta sẽ chèn nó vào cuối bài viết. Các bạn Ctrl F, tìm dòng <b:include data=’post’ name=’post’/>
Copy và dán đoạn code bên trên vào phía dưới dòng vừa tìm được.

Nhúng bình luận facebook vào blogspot


Lưu ý: Một số mẫu template (giao diện) có nhiều hơn một dòng <b:include data=’post’ name=’post’/>, các bạn chọn dòng đầu tiên tìm được nha, sau đó lưu lại, nếu thấy không được thì ta chọn dòng khác 😀

Bước 5: Save và xem thành quả

Have fun !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s