Immunohistochemistry là gì?


Immunohistochemistry (IHC) là một phương pháp mạnh mẽ để xác định vị trí(khu vực) của 1 antigen xác định trong các mô Formalin-Fixed và Parafffin-Embedded (FFPE) dựa trên tương tác antigen-antibody(kháng thể)(Taylor and Burns, 1974). Kỹ thuật này được sử dụng rộng rãi trong chuẩn đoán da liễu. Các ứng dụng của kỹ thuật này ngày được mở rộng vì dễ sử dụng, đáng tin và toàn diện.

Trong kỹ thuật này, một sự kết hợp giữa antigen-antibody được chụp hình dưới kính hiển vi có màu. Điểm thuận lợi của IHC so với các kĩ thuật huỳnh quang miễn dịch khác là sự hiển thị rõ ràng hình thể của mô xung quanh các antigen bởi phương pháp nhiệm tương hỗ (Counterstaining: Một thuốc nhuộm được dùng để tạo hiệu ứng rõ nét hơn cho 1 chất nhuộm khác) Ví dụ: Với hematoxylin (blue).

Kết quả nhuộm IHC của các phân tử chỉ thị (biomarker) thu được là bán định lượng và có ý nghĩa quan trọng trong chuẩn đoán và chuẩn đoán lâm sàng, đặc biệt là cho các khối u da, lymphoma và sự phát hiện các vi sinh vật lây nhiễm.

 performing IHC and describes its current use in dermatology.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s