Purine va prymidine


Nucleotide là một hợp chất hóa học gồm có 3 phần chính: một nhóm heterocyclic, nhóm đường, và một hay nhiều nhóm phosphate. Các nucleotide phổ biến nhất là dẫn xuất của purinehoặc pyrimidine, và đường ở dạng pentose (đường chứa 5 cacbon) deoxyribose hay ribose. Các Nucleotidemonomers của nucleic acids, chúng liên kết với nhau để tạo thành nucleic acid.

Các nucleotide là đơn vị cấu trúc của RNA, DNA, và nhiều yếu tố khác – CoA, flavin adenine dinucleotide, flavin mononucleotide, adenosine triphosphatenicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Trong tế bào, chúng đóng vai trò quan trọng trong trao đổi chất (metabolism) và phát tín hiệu.

Cấu trúc thành phần của các nucleotide phổ biến

Nucleotide[sửa | sửa mã nguồn]

Cấu trúc hóa học của adenosine monophosphate
Adenosine monophosphate
AMP
Cấu trúc hóa học của adenosine diphosphate
Adenosine diphosphate
ADP
Cấu trúc hóa học của adenosine triphosphate
Adenosine triphosphate
ATP
Cấu trúc hóa học của guanosine monophosphate
Guanosine monophosphate
GMP
Cấu trúc hóa học của guanosine diphosphate
Guanosine diphosphate
GDP
Cấu trúc hóa học của guanosine triphosphate
Guanosine triphosphate
GTP
Cấu trúc hóa học của ribothymidine monophosphate
Ribothymidine monophosphate
rTMP
Cấu trúc hóa học của ribothymidine diphosphate
Ribothymidine diphosphate
rTDP
Cấu trúc hóa học của ribothymidine triphosphate
Ribothymidine triphosphate
rTTP
Cấu trúc hóa học của uridine monophosphate
Uridine monophosphate
UMP
Cấu trúc hóa học của uridine diphosphate
Uridine diphosphate
UDP
Cấu trúc hóa học của uridine triphosphate
Uridine triphosphate
UTP
Cấu trúc hóa học của cytidine monophosphate
Cytidine monophosphate
CMP
Cấu trúc hóa học của cytidine diphosphate
Cytidine diphosphate
CDP
Cấu trúc hóa học của cytidine triphosphate
Cytidine triphosphate
CTP

Deoxynucleotides[sửa | sửa mã nguồn]

Cấu trúc hóa học của deoxyadenosine monophosphate
Deoxyadenosine monophosphate
dAMP
Cấu trúc hóa học của deoxyadenosine diphosphate
Deoxyadenosine diphosphate
dADP
Cấu trúc hóa học của deoxyadenosine triphosphate
Deoxyadenosine triphosphate
dATP
Cấu trúc hóa học của deoxyguanosine monophosphate
Deoxyguanosine monophosphate
dGMP
Cấu trúc hóa học của deoxyguanosine diphosphate
Deoxyguanosine diphosphate
dGDP
Cấu trúc hóa học của deoxyguanosine triphosphate
Deoxyguanosine triphosphate
dGTP
Cấu trúc hóa học của thymidine monophosphate
Thymidine monophosphate
TMP
Cấu trúc hóa học của thymidine diphosphate
Thymidine diphosphate
TDP
Cấu trúc hóa học của thymidine triphosphate
Thymidine triphosphate
TTP
Cấu trúc hóa học của deoxyuridine monophosphate
Deoxyuridine monophosphate
dUMP
Cấu trúc hóa học của deoxyuridine diphosphate
Deoxyuridine diphosphate
dUDP
Cấu trúc hóa học của deoxyuridine triphosphate
Deoxyuridine triphosphate
dUTP
Cấu trúc hóa học của deoxycytidine monophosphate
Deoxycytidine monophosphate
dCMP
Cấu trúc hóa học của deoxycytidine diphosphate
Deoxycytidine diphosphate
dCDP
Cấu trúc hóa học của deoxycytidine triphosphate
Deoxycytidine triphosphate
dCTP

Chú ý: Đối với ribose, có sự hiện hữu của đường deoxyribose thì tiền tố “deoxy ” có thể được thêm vào trước tên của nucleoside trong mọi trường hợp ngoại trừ đối với thymidine.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s