Hồi hướng


Nghi thức thì không có quy định cố định nào, cần nhất sự thành tâm. Nếu ít thời gian thì buổi sáng trì 3 biến chú Đại bi, lạy Phật rồi đi làm. Điều quan trọng là cần niệm ” nam mô A Di Đà Phật” thường xuyên, khi đi xe, khi làm việc, khi nghỉ ngơi…đều có thể niệm. Niêm thầm trong tâm hay ra tiếng đều tốt.

Khi tụng kinh niệm Phật xong thì nhớ hồi hướng:”Con tên là…con xin hồi hướng công đức phúng tụng kinh chú, xưng tán hồng danh chư Phật đến tất cả gia quyến nhiều đời, các oan gia trái chủ của con, cầu nguyện nhờ công đức này tất cả đều được phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ âm siêu dương thái”.
Việc tụng kinh A Di Đà cũng nên hồi hướng như trên.
Tụng kinh trì chú có công đức rất lớn, khi mình hồi hướng tức là gửi công đức cho ông bà họ hàng đã khuất, các người có ân oán với mình, hóa giải nghiệp xấu, cả mình và họ đều rất lợi ích.
Thân mến.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s