Động lực học phản ứng hóa học


Kinetics Overview

The rate constant, k, measures how fast a chemical reaction reaches equilibrium assuming the reactants were supplied with enough activation energy to enable the reaction to proceed in the forward direction—reactants to products. This requirement for input of energy symbolizes the fact that the reactants are unreactive under certain conditions The reaction must have some sort of energy input before it can proceed; otherwise, the reactants cannot cross the activation energy threshold and convert to products. The reaction is activated by energy supplied to the reactants by different energy sources. The rate of reaction, the rate constant, and the kinetic energy required for activation of reaction indicate how fast the reaction reaches equilibrium. See Diagram #1.

Diagram 1:

* Hệ số phản ứng K (động lực) thể hiện tốc độ phản ứng được diễn ra nhanh hay chậm.

+ Mỗi phản ứng có ngưỡng năng lượng chuyển giao khác nhau (Chuyển giao giữa chất phản ứng thành sản phẩm). Ngưỡng năng lượng này phụ thuộc vào các chất tham gia phản ứng cũng như các điều kiện mà phản ứng tiến hành.

+ Hệ số K phụ thuộc vào 2 yếu tố kể trên, và có thể tăng lên khi có mặt chất xúc tác (ví dụ enzyme) –> Làm tăng tốc độc phản ứng. Trong 1 phản ứng hóa học, 1 chất xúc tác có thể cung cấp thêm năng lượng cho chất phản ứng và làm giảm năng lượng chuyển giao. Chất xúc tác cung cấp năng lượng hoạt hóa này có thể là tia lửa điện, nhiệt hay bất cứ cái gì cho đi năng lượng

+ Cho dù nguồn cấp năng lượng hoạt hóa là gì, thì 1 động lực / phản ứng ko tự phát là trạng thái ổn định nhất của các chất tham gia phản ứng. DELTA G: Là sự thay đổi năng lượng giữa chất tham gia và sản phẩm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s