Km của phản ứng enzyme là gì


Nồng độ bão hòa

Nếu nồng độ enzyme được giữ ko đổi và tăng dần nồng độ cơ chất –> Tốc độ phản ứng sẽ tăng dần. Sau đó thì cho dù có tăng cơ chất thì vận tốc vẫn ko tăng (delta A/delta T). giống hình bên dưới mô tả.

Trên lí thuyết khi phản ứng đạt vận tốc lớn nhất, thì toàn bộ enzyme được chuyển thành ES (Hỗn hợp enzyme cơ chất). Đây là điểm để xác định Vmax. Dùng Vmax này cộng với phương trình số (7), Michaelis phát triển 1 loạt biến đổi toán học cho Vmax từ các dữ liệu thực nghiệm

 

Theo đó Km được định nghĩa là nồng độ cơ chất khi phản ứng có V=1/2 x Vmax. Biến đổi thêm ta có:

Km=K-1 + K2 / K+1

 

K+1, K-1 và K+2 là hằng số tỉ lệ từ phương trình (7). Michaelis phát triển thêm:


Hằng số Michaelis (hay Km) được ứng dụng rộng rãi cho enzyme và có thể cho ta biết vài thông tin sau:

  • Km nhỏ : Enzyme chỉ cần 1 lượng nhỏ cơ chất để phản ứng đạt Vmax (hay bão hòa).
  • Km lớn: ngược lại với trên, cần nhiều cơ chất hơn để V đạt Vmax
  • Cơ chất có Km thấp nhất khi enzyme chỉ đóng vai trò như xúc tác thì gọi là cơ chất tự nhiên của enzyme. Không phổ biến nên ta không cần quan tâm, các bạn hầy.

(credit to OsamaHiep -Hoclai’s Blog)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s