Phân biệt “In contrast” và “On the other hand”


1. “On the other hand”: Đôi khi để chỉ những mặt khác nhau của 1 vấn đề, đôi khi không cần phải trái ngược nhau (SIMILAR TO CONVERSELY)

2. “In contrast”: chỉ những mặt đối lập tương phản hoàn toàn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s