Mông là nền hậu thành, có thể xem biết vận thịnh, suy:


Mông là nền hậu thành, có thể xem biết vận thịnh, suy:
Ø Tuổi nhỏ không Mông, mọi việc chẳng thành, ruộng vườn khó giữ, phá tổ ly tông.
Ø Lúc già không Mông, khốn khổ tân cần, vợ chết, con mất, bôn tẩu phong trần.
Ø Người gầy không Mông, học nhiều, thành ít, một đời không vận tốt, 49 tuổi sẽ về đường âm
Ø Người béo không Mông, đánh nồi, rửa chạu (làm việc nô lệ), không vợ không con, bần hàn cô độc.
Ø Cho nên Mông nên nở rộng, nở lớn, chẳng nên nhọn eo.
Ø Sách nói rằng: “Ngực lốm, Mông eo, cha con chẳng hoà, đàn bà phạm tướng đó là gái hung ác”.
Ø Đàn bà eo lưng nhỏ, bàn Mông nhọn, Rốn lại cạn, chỉ làm đứa ở con hầu, hay gặp van han, giữ phận cô đơn cùng khổ, đầu lỗ lại trắng, một đời cô độc đã đành.
Ø Cho nên sách nói rằng: “Không có đàn bà sang mà Mông nhọn bao giờ”.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s