electrolyte là gì, chất điện phân là gì?


Electrolyte (chất điện phân)

Là chất phân giải thành các ion tự do (di chuyển tự do) khi được hòa tan (hoặc nóng chảy), tạo ra môi trường dẫn diện. Bởi vì thường chúng bao gồm các ion trong dung dịch, các chất điện phân được gọi là các dung dịch điện ly. Đôi khi gọi ngắn bằng thuật ngữ (jargon) lytes
Các chất điện phân tồn tại dạng acid, bazo hay muối
Một chất diện phân ở dạng cô đặc nếu có nồng độ ion cao; hoặc dạng loãng nếu có nồng độ ion thấp. Nếu một tỉ lệ lớn dung dịch sau khi hòa tan phân giải thành các ion tự do, dung dịch đó là dung dịch điện phân mạnh; nếu không thể phân giải phần lớn các ion tự do, dung dịch điện phân đó yếu.

–dịch bởi osamahiep-

wiki

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s