df


Hợp âm giảm (dim hoặc diminished)
Khá dể hiểu 
Hợp âm dim tên đầy đủ là diminished chord, có nghĩa là hợp âm giảm. Hợp âm giảm 3 có cấu tạo là 2 quãng 3 thứ. VD Bdim gồm B D F, với BD là quãng 3 thứ, DF cũng là quãng 3 thứ. So sánh với hợp âm trưởng, lấy VD B major luôn cho tiện, thì hợp âm giảm có bậc 3 và bậc 5 giảm xuống nửa cung so với hợp âm trưởng: B major có B D# F# thì Bdim có B D F
Hợp âm giảm có thể chuyển thể ra bất kì hợp âm trưởng nào trên nửa cung so với các nốt của hợp âm giảm đó. Như vậy Bdim có thể chuyển sang chơi bằng C , Eb, hoặc F#
Ngoài ra còn các hợp âm giảm 7 hay dùng để chơi cho các giọng thứ. VD hợp âm Bdim7 gồm B D F Ab.
Như vậy nếu bạn muốn chơi Bdim trong giọng C major, có thể thay Bdim bằng các hợp âm C, Eb hoặc F# hoặc cầu kì hơn thì chơi Bdim7

nguồn: Chỉ tịch xã – aeguitar.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s