SPR chip regeneration


In order to reuse the sensor chip surface the analyte must be removed, but the ligand must stay intact. This so-called regeneration procedure has to be evaluated empirically because the combination of physical forces responsible for the binding are often unknown, and the regeneration conditions must not cause irreversible damage to the ligand (1),(2).

” Phướng pháp phổ biến nhất hay được sử dụng là dùng dung dịch đệm pH thấp (ví dụ 10mM Glycine pH 1.5-3). 

Nguyên lý của phương pháp là do:

+ Phần lớn protein trở nên một phần bị gập lại và bị tích điện dương ở pH thấp. Những điểm bám dính của protein sẽ đẩy nhau và những phần không bị gập sẽ làm cho các phân tử trở nên xa nhau ra

+ Các phương pháp khác sử dụng pH cao, muối nồng độ cao hay hóa chất đặc hiệu để phá vỡ tương tác. Quan trọng là phải chọn điều kiện ôn hòa nhất mà có thể phá tan được liên kết. Ngoài ra, các phân tử khác có thể thêm vào như Antibody, Ligand mà bám vào chất phân tích để làm yếu đi sự tái liên kết của chất phân tích trong quá trình tách ra.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s