Mig-6: Chất ức chế Thụ thể EGFR


EGFR receptor inhibitor Mig-6 

Khi vùng kinase của EGFR (thụ thể tác nhân sinh trưởng biểu bì) gắn với segment 1 của gene sinh ra Mitogen 6 (Mig-6), EGFR trở nên vô hoạt do sự phục tùng mà nó có thừa nh giống như Src/CDK. Sự gắn kết này của 2 protein ngăn chặn EGFR thể hiện như một chất hoạt hóa cyclin (hoặc hoạt hóa các chất giống cyclin) cho các vùng kinase khác. Cấu trúc của Mig6(seg1) bao gồm chuỗi xoắn alpha G và H với bề mặt phân cực và đuôi kị nước cho các tương tác với EGFR. Một bước quan trọng cho việc hoạt hóa EGFR là sự hình thành nhị trùng đồng dạng bao gồm các vùng kinase của protein. Do đó khi Mig6 gắn vào vùng kinase, nó chặn quá trình này lại và EGFR trở nên vô hoạt.

(OsamaHiep dịch)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s