Một số câu hội thoại tiếng Hàn


South_Korea_Leather_Flag_by_igorrcarvalho

mình sưu tầm được các đoạn hội thoại trong cuộc sống sinh hoạt( cách đặt câu hỏi và cách trả lời,rất dễ hiểu) mỗi ngày sẽ gửi 1 bài lên cho cả nhà xem ^^

CHÀO HỎI KHI MỚI GẶP,SAU MỘT THỜI GIAN KHÔNG GẶP,CHÀO HỎITHƯỜNG NGÀY

@@:CÁCH CHÀO HỎI KHI MỚI GẶP(초면의인사):

안녕하십니까? chào anh( ông bà,cô, chị,em)

만나 븹게 되어 반갑습니다 :tôi rất vui được gặp anh.

만나서 반갑습니다 : hân hạnh được gặp

처음 븹 겠습니다:rất hân hạnh được gặp lần đầu

븹게 되어 영광입니다:rất vinh dự được gặp mặt( anh,chị, ông,bà…)

알게 되어 대단히 기쁩니다: được biết anh là một niềm vui lớn

*-* trả lời
저도 만나서 반갑습나다: tôi cũng rất vui được gặp

저역시 마찬가지입니다: tôi cũng thế

잘 부탁합니다 : mọi việc xin nhờ (anh…) giúp đỡ

*-*chào hỏi có vẻ quan tâm
안녕하세요.건강하십니까? xin chào.(ông, bà…) có khỏe không?

좋아요.당신은요? khỏe, còn ông?

보통이에요. bình thường thôi

K 씨,안녕하세요.요즘 일이 잘 됩니까? chào K .dạo này công việc thế nào

M씨, 안녕하세요 . 재로운 일이 어떻게 됩니까? chào M,công viêc mới tiến triển thế nào

*_*chào trang trọng, thân mật
M 선생님, 안녕하세요 . 요즘 잘 지냄니까? chào thầy M, dạo này ông thế nào

M씨 ,안녕하십니까?.오늘 밤이 어때요? chào ông M , tối nay thế nào

안녕하세요. 오늘 건강하지 않아 보여요. xin chào, hôm nay trông (anh…) không khỏe

M 안녕! 요즘 어때…? chào M, dạo này cậu thế nào

안녕하세요. 오후에 즐거웠어요? xin chào, chiều vui vẻ chứ

M 안녕. 잘 지내고 있어요? chào M , vẫn bình thường chứ

M안녕 ! 요즘 뭘하고 있어요? chàoM, dạo này cậu làm gì? *_* cách trả lời các câu hỏi trên

고맙습니다. 건강해요. cám ơn tôi vẫn khỏe
고맙슴니다.좋아… cám ơn, vẫn khỏe

그저그래요.vẫn vậy

보통이요 bình thường

말할 수 없어요. khỏi nói

안 좋아… không tốt

아주 좋아요 . rất tốt

@@ CÁCH CHÀO HỎI SAU MỘT THỜI GIAN KHÔNG GẶP(오랜만에 만났을 때의 인사)

오랜만입니다 lâu quá mới gặp

그동안 어떻게 지냈어요? lâu nay ( an…) sống thế nào

조금도 안 변했군요. không thay đổi chút nào

몰라 보겠습니다. trông (anh…) lạ quá

야, 이게 누군가? ê, ai vậy nè

M,자네 아냐? có phải M đó không?

이렇레 만나다니 놀랍습니다 gặp nhau thế này thật vui

당신을 여기서 만날 줄은 몰랐어요.tôi không ngờ lại gặp bạn ở đây

보고 싶었습니다 . đã rất nhớ

@@CHÀO HỎI THƯỜNG NGÀY(평소의인사)

안녕하십나까? chào tôn kính

안녕하세요? chào lịch sự

안녕! chào người ngang bằng vai vế

일 잘 되어 가지요? công việc tốt chứ hả?

사업은 어떠 십니까? công việc thế nào rồi ạ?

별이 없어요? có gì mới không?

당신 가족은 잘 지내셨지요? gia đình (anh….) khỏe chứ ạ?

당신 부모님에게 안부 전해 주십시오 . cho tôi gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ anh nhé

phần chào hỏi kết thúc. bài 2 sẽ là cách hỏi ai chuyện j`, chúc cả nhà lun zui ze^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s