Plasmid


Plasmid là 1 DNA mạch đôi dạng vòng (ví dụ như trong hình).

Chromatin is the combination of DNA and proteins that make up the contents of the nucleus of a cell.

Chromatin là sự kết hợp của DNA và protein để tạo nên thành phần của nhân tế bào

Noun 1. plasmid DNA – a small cellular inclusion consisting of a ring of DNA that is not in a chromosome but is capable of autonomous replication

Plasmid DNA – một thành phần nhỏ của tế bào bao gồm một vòng DNA nằm ngoài chromosome nhưng có thể tự động nhân lên

và đây nữa

Nhiều dạng cấu hình của PLasmid DNA như sau

1) Dạng siêu xoắn (supercoiled DNA)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s