APTES Coating&Bioconjugation with Glutaraldehyde


Silane là các phân tử 2 chức với công thức hóa học chung là Y-(CH2)n-SI-R3. Y đại diện cho nhóm chức ở đầu mạch, (CH2)n là alkane và Si-R3 là nhóm mỏ neo ở đó Silane sẽ được ghép vào bề mặt oxide.

Trước tiên, tại sao silica lại là chất phủ? Bởi vì hóa học bề mặt của silica được tìm hiểu rất rõ. Có nghĩa rằng người ta có thể dễ dàng cá biệt hóa bề mặt silica và tùy chỉnh phân tử nano này cho nhiều ứng dung. Điều chỉnh bề mặt bằng silane hữu cơ là một cách tiếp cận thú vị trọng hoàn cảnh này vì nó tương thích với nhiều vật liệu được sử dụng trong các ứng dụng sinh học, ví dụ bản gel, phiến kính hay phiến silicon mỏng.

Silane hóa trong dung dịch là phương pháp phổ biên nhất vì nó không yêu cầu các hợp chất dễ bay hơi và điều kiện chân không. Cơ bản nồng độ silane ở khoảng 0.1 % tới 2 % (V/V) và sự hiện diện của lượng nhỏ nước là cần thiết cho phản ứng xảy ra

1-s2.0-S0927775708004184-gr1

Trong suốt phản ứng họa hóa bề mặt, 2 phản ứng diễn ra cùng lúc với silane: 

1. Thủy phân n – silane alkoxy group thành các phần tử silanol hoạt động cao

2. Sự cô đặc các silanols tạo thành với các nhóm OH tự do của bề mặt nhằm tạo nên các liên kết Si-O-Si bền.

Glutaraldehyde là 1 crosslinker (nối các polymer) 2 chức năng đồng nhất phố biến nhất ngày nay. Glutaraldehyde được sử dụng rộng rãi như là một hợp chất liên kết chéo 2 chức năng đồng nhất đặc biệt là cho kết hợp antibody-enzyme. Tuy nhiên, nếu chỉ xem qua cấu trúc của glutaraldehyde thì không thấy được sự phức tạp có thể của phản ứng. Phản ứng với proteins và các phân tử có các nhóm amine khác có thể được tiến hành qua sự tạo thành các Schiff cơ sở. Glutaraldehyde thay đổi  ngay lập tức khi ở ph Kiềm. pH càng cao thì sự tạo ra các Schiff cơ sở đó càng dễ. Sử dụng chất khử như sodium cyanoborohydride có thể không ảnh hưởng tới nhóm aldehyde, trong khi đó lại dễ dàng chuyển đổi các cơ sở này thành các amine thứ cấp, làm cho hiệu quả phản ứng đặt cao nhất.

Advertisements

One response to “APTES Coating&Bioconjugation with Glutaraldehyde

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s