Các loại sữa


ImageCác loại sưã thường được phân biệt bằng những tên goị khác nhau tuỳ theo thành phần chất béo ở trong sưã.

Whole Milk: Sữa tươi nguyên bản gồm có 3.5% chất beó. Sưã mẹ (cuả ngươì) có tơí 9% lận.

Skim Milk: hay là Nonfat Milk là sữ tươi mà ngươì ta đã lấy hết chất béo ra, chỉ còn.5% hay ít hơn.

Low-Fat Milk: có số lượng chất beó từ.5% cho tơí 2%. Thông thường ngươì ta có ghi trên hộp là 1% hay 2%.

Whipping Cream: tuỳ theo tên gọi mà mình biết được số lượng chất beó ở bên trong. Light Whipping Cream thì có khoảng từ 30% cho đến 35% chất beó, Heavy Cream thì có khoảng 36% hay nhiêù hơn, và Extra Heavy Cream thì có đến từ 38% cho tơí 40% chất beó. Ngươì ta thường dùng whipping cream để làm kem chantilly, whipping cream, mousse, hay nước xốt để làm tăng vị beó.

Ligh Cream: Còn goị là Table Cream hay Coffee Cream gồm có vaò khoảng 18% chất beó.

Half-and-half: có khoảng 1ừ 10% cho đến 18% chất beó, vì số lượng chất beó quá thấp nên ngươì ta không liệt half-and-half như là một loaị cream (kem tươi).

Buttermilk: thường là skim milk đã đựơc ủ lên men thì ngươì ta goị là cultured buttermilk. Nếu là phần sưã dư laị sau khi người ta làm bơ thì gọi là Original Buttermilk. Ngươì ta thường dùng buttermilk để làm bánh.

Ngoaì ra còn có Evaporated Milk là skim milk hay whole milk đã được làm bốc hơi mất đi 60% lượng nước ở trong sưã.
Condensed milk là sưã đặc, cũng là một loaị evaporated milk nhưng có bỏ đường.
Dried Milk là sưã bột, tức là sưã tươi đã được sâý khô. Có 2 loaị, Dried whole milkvà Dried Nonfat Milk.

Cách dùng cuả từng loaị sưã thì như sis SDA đã noí, còn tuỳ theo công thức đoì hoỉ mà dùng cho thích hợp.
rose.gif

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s