Oligonucleotide là gì


Oligonucleotide là các phân tử DNA, RNA mạch đơn ngắn có một phạm vi ứng dụng lớn trong thử nghiệm di truyền, nghiên cứu và pháp y. Thường được làm ra trong các phòng thí nghiệm bởi tổng hợp hóa học pha rắn, những mảnh axit nucleic này có thể được tạo ra với các chuỗi do người dùng chỉ định và quan trọng cho quá trình tổng hợp gene nhân tạo, phản ứng kéo dài chuối (PCR), xác định trình tự DNA, xây dựng thư viện và như là các phân tử dò. Trong tự nhiên, các oligonucleotide thường ở dạng các phân tử RNA nhỏ có chức năng điều hòa biểu hiện gene (ví dụ. mRNA) hoặc các chất trung gian phân hủy tạo ra từ sự gãy mạch các phân tử nucleic acid lớn hơn

@OsamaHiep – Wiki

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s