Tạo Dung Dịch muối Natriclorua 150mmol/L như thế nào?


Khối lượng mol của NaCl =23+35.45=58.45g

Với dung dịch NaCl.1M  ta cần dùng 58.45g NaCl trong 1 lít dung dịch (nước)Để có dung dịch NaCl.150 mmol=0.15m

Ta cần dụng:  58.45*0.15=8.768g NaCl 

Vì thế cân 8.768 g NaCl và cho vào bình 1 lít và đổ đầy nước vô
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s