Hydroquinone là gì


8ea4cfd248ca52582c204c760678f0d0

Công thức hóa học C6H4(OH)2

Hydroquinone được sử dụng nhiều chủ yếu liên quan tới phản ứng của nó như là 1 tác nhân khử tan trong nước. Nó là một thành phần chủ yếu trong mọi thuốc rửa ảnh cho phim và giấy khi có thành phần Metol, nó khử hợp chất Halogen của bạc thành nguyên tố bạc (Ag+ -> Ag)

Hydroquinone cũng được sử dụng trong phản ứng SER (Silver Enhancement Reaction) khử Ag+ trong dd AgNO3 thành Ag bám lên phân tử nano vàng. Sự tích tụ bạc vào các phân tử nano vàng làm tăng kích cỡ và khối lượng của các phân tử nano và thêm vào đó làm nên sự khuếch đại tín hiệu điện và quang học.

Tuy nhiên các phương pháp khử bạc truyền thống sử dụng các chất khơi mào phản ứng như hydroquinone nhằm hoạt hóa phản ứng khử làm cho rất khó để kiểm soát phản ứng khử này, quá trình khử ion bạc không chỉ xảy ra trên bề mặt các phân tử nano vàng mà còn xảy ra trong dung dịch hỗn tạp và quá trình khử tiếp diễn khi mà vẫn còn các ion bạc trong dung dịch.

(Một ví dụ SER sử dụng trong xét nghiệm sử dụng kiểu kết hợp antigen-antibody)

ecyto7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s