Spiked sample là gì


Spike sample (Mẫu pha)

Một mẫu mà các nồng độ xác định của chất cần phân tích được thêm vào sao cho ít làm thay đổi ma trận mẫu nguyên thủy nhất. Mỗi mẫu được phân tích này phải có tham chiếu với dung dịch pha và thể tích thêm vào

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s