Cảm biến sinh học dựa vào tế bào (Cell-based biosensor)


Những cảm biến này là các công cụ phát hiện chất gây bệnh trong mẫu thực phẩm rất đáng tin cậy. Xét nhiệm dựa vào tế bào sử dụng các đặc tính về điện của tế bào nhằm tìm ra sự thay đổi ở những vị trí xung quanh tế bào. Màng tế bào đóng vai trò như 1 tụ điện khi chất lỏng như là nguyên tố trở kháng. Trở kháng điện (EI) cảm biến sự thay đổi về mật độ tế bào, sinh trưởng cũng như sự đa dạng hóa của các hoạt động bình thường của tế bào do tác động của môi trường xung quanh.

Tế bào động vật có vú được sử dụng cho việc phát hiện các nguồn gây bệnh có thể từ thức ăn. Thông tin chi tiết về hình thái học và sinh trưởng tế bào cũng có thể đạt được nhờ loại cảm biến này. Phát hiện enzymes và cofactors từ hệ thống trao đổi chất của tế bào thì dễ hơn trong quá trình chúng giải phóng lượng lớn các hợp chất hóa học. Thêm vào đó, sự tiến bộ trong công nghệ DNA tái tổ hợp đã mở ra những cơ hội vô tận về việc có thể biến đổi vi sinh vật nhằm cải thiện hoạt độ của enzyme hay hoạt động của toàn bộ tế bào làm cho vi sinh vật thành một nguồn tuyệt vời đề tiêu thụ hay phân hủy cơ chất mới dưới các điều kiện nuôi cấy khác nhau

(OsamaHiep-dịch)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s