Cảm biến áp điện


Cảm biến áp điện (Piezoelectric sensors) là một loại khác nữa của cảm biến sinh học sử dụng trong phát hiện pathogen. Những cảm biến nhạy về khối lượng này tạo ra và truyền đi các sóng âm với một tinh thể dao động, tinh thể dao động này cộng hưởng ở bước sóng cộng hưởng tự nhiên.

Gần đây, sau thạch anh, lithium niobate đã được thêm vào danh sách các vật liệu áp điện thô. Bề mặt của cảm biến áp điện được phủ với kháng thể đặc hiệu với vi khuẩn. Liên kết giữa vi khuẩn và kháng thể dẫn tới sự tăng khối lượng của tinh thể thạch anh và tương ứng giảm tần số dao động, sự thay đổi này được phát hiện nhờ vi cân tinh thể thạch anh (QCM) trên bề mặt của bộ biến đổi tín hiệu. Đây là một công nghệ hấp dẫn, đơn giản và thời gian thực cho việc phát hiện mầm bệnh từ thức ăn. Ngoài ra, người ta còn sử dụng các chất dò được thay đổi chút ít với kháng thể Protein A cho việc phát hiện Salmonella typhimurium áp điện cao trên bề mặt của cảm biến áp điện.

OSamaHiep (dịch)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s