Facebook


Lại có 1 số người đi thắc mắc tại sao dùng fb mà giấu friend, ẩn trạng thái hôn nhân, giấu thông tin v.v. Cả người viết mấy dòng này và người đặt câu hỏi đó đều là dạng rỗi hơi bởi vì Facebook đưa ra những tùy chọn ẩn hiện thông tin như vậy là có mục đích cả. Một câu hỏi tồi (để khẳng định mình là người chịu khó tìm hiểu fb người khác)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s