Organosilane là gì


Organosilane

+ Là 1 khái niệm trọng hóa học hữa cơ, Organosilane là bất cứ dẫn xuất hữu cơ nào của một Silane có chứa ít nhất 1 Carbon liên kết với Silicon

* Silane là các hợp chất hóa học của siliconhydrogen, các silanes cũng tương tự như các hydrocacbon alkane. Các silane bao gồm một chuỗi các nguyên tử silicon liên kết cộng hóa trị với nhau và với các nguyên tử Hydrogen. Công thức hóa học chung của 1 Silane là SinH2n+2 -ví dụ SiH4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s