Nanoplasmonic là gì


Nanoplasmonic = nano +‎ plasmonics

Là một khái niệm trong vật lý

  1. (physicsplasmonics liên quan với các hệ thống chế tạo nano
  2. (plasmonics: 1 sự tương đồng kiến nghị với điện tử học sử dụng các Plasmon
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s