Ma trận thực phẩm/thức ăn là gì


Food matrix

Là các thành phần dinh dưỡng và không dinh dưỡng của thực phẩm và các mối quan hệ mức phân tử của chúng. Ví dụ: các liên kết hóa học giữa chúng.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s