Receptor Tyrosine Kinase


Tyrosine kinase thụ thể

(RTK)s là các thụ thể bề mặt tế bào ái lực cao cho nhiều yếu tố sinh trưởng polypeptide, cytokines và hormones. Khoảng 90 gen tyrosine kinase độc nhất được xác định trong hệ gen người, 58 trong số đó mã hóa cho các protein tyrosine kinase thụ thể. Tyrosine kinase thụ thể không chỉ là người điều hành của các quá trình tế bào bình thường mà còn có vai trò quan trọng trong sự phát triển và tiến triển của rất nhiều loại bệnh ung thư.

Cấu trúc: Dựa vào cấu trúc mà quyết định hoạt tính kinase của các thụ thể (more..)

Vùng đuôi C nội bào thể hiện mức cao nhất về sự bảo tồn và bao gồm các vùng xúc tác chịu trách nhiệm cho hoạt tính Kinase của những thụ thể này. Những thụ thể này sẽ xúc tác sự tự phosphoryl hóa của thụ thể và Tyrosine phosphoryl hóa của các cơ chất RTK.

Hoạt tính kinase:

Trong hóa sinh, 1 kinase là 1 dạng enzyme chuyển nhóm phosphate từ các phân tử cao năng lượng (ATP) tới 1 phân tử đích đặc hiểu. Quá trình này gọi là sự phosphoryl hóa.

Ngược lại 1 enzyme gỡ nhóm phosphate này ra được gọi là phosphatase.

Enzyme kinase đặc hiệu cho việc gỡ nhóm phosphate của các Tyrosine amino acid được gọi là Tyrosine kinases.

Khi 1 tác nhân sinh trưởng gắn vào miền ngoại bào của RTK, sự gấp đôi của nó được khởi động với các RTKs lân cận. Sự nhị hóa dẫn tới việc hoạt hóa nhanh các vùng kinase trong tế bào chất của protein, cơ chất đầu tiên cho các vùng này chính là các receptor đó. Receptor được hoạt hóa sẽ trở nên tự phosphoryl hóa ở nhiều các phần dư lượng tyrosine nội bào đặc hiệu (ko hiểu)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s