EGFR


2.1. Yếu tố Her-2/neu, EGF và EGFR

Her-2/neu, còn gọi là c-erbB-2; CD340 hay p185, là 1 trong 4 thành viên của gia đình thụ thể biểu bì người (Human epidermal receptor – HER). Nhóm này gồm 4 loại là: HER-1 (Thụ thể của yếu tố tăng trưởng biểu bì – Epidermal growth factor receptor – EGFR), HER-2, HER-3 và HER-4. Các thụ thể HER-3 và HER-4 ít gặp ở các ung thư của người, ngược lại, HER-2 và EGFR đã được biết đến và được nghiên cứu rất nhiều.

Yếu tố tăng trưởng biểu bì (Epidermal growth factor – EGF) là nhóm yếu tố tăng trưởng được biết đến sớm nhất. Chúng được Stanley Cohen và cộng sự (CS) phát hiện lần đầu tiên vào năm 1962. Đó là một nhóm gồm nhiều yếu tố như: Yếu tố tăng trưởng chuyển dạng alpha (TGF-α), amohiregulin, yếu tố tăng trưởng biểu bì gắn heparin (heparin-binding HbEGF), β-cellulin, cripto-1…

Thụ thể của EGF (EGFR) nằm trên bề mặt của màng tế bào. Đây là một glycoprotein xuyên màng, phần nằm bên trong màng tế bào của thụ thể này gắn với men tyrosine kinaze. Men này được hoạt hóa khi EGF gắn với thụ thể EGFR. Thụ thể EGFR do một gene nằm trong tế bào quy định, đó là một tiền gene sinh ung thư. Gene quy định EGF và thụ thể EGFR đã được tìm thấy ở mô tuyến vú bình thường và nhiều loại mô khác

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s